Oświadczenie dot. etyki

ISSN 2083-4721

Oświadczenie dotyczące etyki i jej złamania (przez redaktorów, Autorów, Recenzentów)

 

Ogólne zasady obowiązujące w redakcji „Świata Tekstów. Rocznika Słupskiego”

- artykuły do każdego rocznika (oryginalne, samodzielne, nigdzie wcześniej niedrukowane) Autorzy składają do sekretarza Redakcji w załączniku mailowym do końca lutego każdego roku (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

- Recenzenci do końca maja bieżącego roku odpowiadają na przedstawione im do oceny artykuły, a do końca czerwca Autorzy ustosunkowują się do recenzji i odsyłają swoje artykuły poprawione zgodnie z zaleconymi sugestiami i uwagami oraz wskazówkami redakcyjnymi (od złożenia artykułu do jego zrecenzowania mijają 3 miesiące a do ukazania – 11 miesięcy)

- każdy numer wydajemy do końca danego roku

- wysyłamy do Autorów egzemplarz autorski

- po przyjęciu artykułów przez Recenzentów Wydawnictwo Naukowe AP może wystawić zaświadczenie o przyjęciu artykułu do druku

- słuchamy czytelników i autorów i odpowiadamy na ich potrzeby

- dbamy o wysoką jakość publikacji

- pilnujemy jawności, rzetelności, odpowiedzialności

- działamy na rzecz podnoszenia poziomu czasopisma

- zawsze zamieszczamy niezbędne wyjaśnienia, poprawki, przeprosiny

- przestrzegamy, by interesy biznesu nie wpływały na wyniki badań

- informujemy o zewnętrznych źródłach finansowania publikowanych prac (zapora ghostwriting)

 

Zasady kontaktów z Autorami

- do każdego numeru przyjmujemy artykuły składane do końca lutego danego roku (wersja elektroniczna, imię i nazwisko autora, afiliacja)

- dokładne wskazówki i wymagania od Autorów są umieszczone w linku na stronie głównej czasopisma: http://swiattekstow.apsl.edu.pl/ w linku: http://swiattekstow.apsl.edu.pl/index.php/informacje-dla-autorow

- dbamy o jakość artykułów, jasno sformułowane cele i standardy publikacji

- redakcja prowadzi wstępną recenzję artykułów zgodnie z posiadanymi kompetencjami

- złożone teksty podlegają dalszemu procesowi recenzji zgodnie z przyjętymi standardami double-blind review process, o czym informujemy dokładnie w osobnej zakładce (Zasady recenzowania publikacji w „Świecie Tekstów. Rocznik Słupski”)

- Autorzy są oceniani przez Recenzentów o innej afiliacji niż afiliacja Autora

- Autorzy dostają pisemną wersję recenzji eksperckich z uzasadnieniem oceny

- jedna negatywna ocena oznacza odrzucenie artykułu, który można po poprawkach skierować do ponownego procesu recenzji do kolejnego numeru rocznika (wówczas ocenią inni recenzenci niż za pierwszym razem)

- Autorzy ustosunkowują się do uwag Recenzentów w druku Ustosunkowanie się Autora do opinii szczegółowej Recenzenta

- Autor podpisem potwierdza zapoznanie się z zasadami etyki i jej złamania na druku Oświadczenia Autora

- niespełnienie wymogów dotyczących redakcji tekstu może skutkować jego nieprzyjęciem do druku mimo pozytywnych recenzji, ale po wprowadzonych poprawkach można skierować ten sam artykuł do druku w tym lub następnym roku – zostanie przyjęty bez powtórnej procedury recenzji

- o wszelkich przejawach nierzetelności naukowej, naruszeniu i łamaniu zasad etyki obowiązujących w nauce będziemy powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 Zasady kontaktów z Recenzentami:

- lista Recenzentów z bieżącego numeru jest drukowana w każdym numerze rocznika (nazwiska nie łączą się z recenzowanymi artykułami)

- oczekiwania od Recenzentów, zasady recenzji i formularz recenzencki znajdują się na głównej stronie czasopisma: http://swiattekstow.apsl.edu.pl/ w linku: http://swiattekstow.apsl.edu.pl/index.php/zasady-recenzowania

- informacje o Recenzentach i recenzowanych Autorach są kodowane (Autorzy nie znają tożsamości i afiliacji Recenzentów, Recenzenci nie znają tożsamości i afiliacji Autorów) – zasada double-blind review process

- Recenzenci zapisują uwagi ogólne i szczegółowe na zakodowanym i przesłanym wraz z artykułem formularzu, kończąc go deklaracją o przyjęciu (lub nie) artykułu

- w sytuacjach kryzysowych i spornych Recenzenci mogą poznać odpowiedzi Autorów z zachowaniem ich anonimowości

- Recenzent potwierdza podpisem zapoznanie się z zasadami etyki i jej złamania na druku recenzji