Rada Naukowa

ISSN 2083-4721

 

Prof. Małgorzata Książek-Czermińska, Uniwersytet Gdański, Polska
Prof. Andrzej Hejmej, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. Arent van Nieukerken, Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia
Prof. Tomasz Sobieraj, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska
Prof. Mikołaj Sokołowski, Instytut Badań Literackich PAN, Polska
Prof. Feliks Sztejnbuk, Uniwersytet w Kijowie, Ukraina
Prof. Zoia Valiukh, Uniwersytet w Kijowie, Ukraina