Recenzenci

ISSN 2083-4721

 

Lista recenzentów zewnętrznych:

Lata 2013-2016

Prof. dr hab. Jarosław Ławski, UwB
Prof. dr hab. Sławomir Buryła, UWM
Dr hab. Michał Kuziak, UW
Dr hab. Wiesław Rzońca, UW
Prof. dr hab. Andrzej Skrendo, US
Dr hab. Maria Czaplicka Jedlikowska, UKW
Dr hab. Irena Sarnowska-Giefting, UAM
Dr hab. Maciej Gloger, UKW
Dr hab. Tomasz Sobieraj, UAM
Dr hab. Danuta Dąbrowska, USz
Dr hab. Małgorzata Jakubowska, UŁ
Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, UW
Prof. dr hab. Halina Mazurek, UŚ
Prof. dr hab. Joanna Mianowska, UMK
Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, UZG
Dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, UKW
Dr hab. Piotr Siemaszko, UKW
Dr hab. Dariusz K. Sikorski, UG
Dr hab. Radosław Sioma, UMK
Dr hab. Marek Stanisz, UR
Dr hab. Violetta Wróblewska, UMK
Dr hab. Piotr Zwierzchowski, UKW
Prof. dr hab. Mirosław Przylipiak, UG
Dr hab. Bernadetta Darska, UWM
Dr hab. Artur Duda, UMK
Dr hab. Marta Koval, UG

Do roku 2012

Prof. dr hab. Jan Ciechowicz, UG
Prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, UAM
Prof. zw. dr hab. Jerzy Treder, UG
Prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak, UAM
Prof. dr hab. Jarosław Ławski, UwB
Prof. dr hab. Gertruda Skotnicka, UG
Prof. dr hab. Michał Błażejewski, UG
Prof. zw. dr hab Bogusław Bakuła, UAM
Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, UJ
Prof. dr hab. Marek Hendrykowski, UAM
Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, IBL
Prof. dr hab. Jerzy Smulski, UMK
Prof. dr hab. Renata Przybylska, UJ
Dr hab. Krystyna Turo, UG
Dr hab. Jerzy Madejski, USz
Dr hab. Jan Data, UG
Dr hab. Sławomir Buryła, UWM
Dr hab. Michał Kuziak, UW
Dr hab. Wiesław Rzońca, UW
Dr hab. Andrzej Skrendo, US
Dr hab. Maria Czaplicka Jedlikowska, UKW
Dr hab. Irena Sarnowska-Giefting, UAM
Dr hab. Edward Jakiel, UG
Dr hab. Maciej Gloger, UKW
Dr hab. Małgorzata Sugiera, UJ
Dr hab. Tomasz Sobieraj, UAM
Dr hab. Jerzy Szyłak, UG