Academic Advisory Board

ISSN 2083-4721

Prof. Małgorzata Książek-Czermińska, Uniwersytet Gdański, Poland

Prof. Andrzej Hejmej, Uniwersytet Jagielloński, Poland

Prof. Arent van Nieukerken, Uniwersytet w Amsterdamie, The Netherlands

Prof. Tomasz Sobieraj, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poland

Prof. Mikołaj Sokołowski, Instytut Badań Literackich PAN, Poland

Prof. Feliks Maratovich Shteinbuk, Uniwersity in Bratislava, Slovakia

Prof. Zoia Valiukh, Uniwersytet w Kijowie, Ukraine