Słupskie Prace Filologiczne nr 2

ISSN 2083-4721

Jan Turkiel, Cześć ojcu, szacunek matce w Księdze Syracha 3,1-16
Daniel Kalinowski, Między ekspiacją a ekspansją. O Zapiskach starucha Aleksandra Fredry
Iwona Wojdan, Ignacy Danielewski o wallenrodyzmie – w kontekście innych interpretacji
Adela Kuik-Kalinowska, „Łgarz z Wiela” i „Redaktor z Winony” – Hieronim Derdowski i jego kontynuatorzy. Zarys problemu
Magdalena Lindmajer, O felietonistyce Aleksandra Świętochowskiego na przykładzie Liberum veto. Zarys problemu
Anna Obuchowicz, Hrabia August Mańkowskiego a Bez dogmatu Sienkiewicza. Plagiat czy przypadkowe podobieństwo?
Kazimierz Chruściński, Pozytywiści wobec Kochanowskiego
Edward Jakiel, Clericalis – bohater Lucifera Jana Gnatowskiego
Bernadetta Żynis, „Przyroda zawsze wie wcześniej”. Katastrofa w przestrzeni natury w ujęciu Tadeusza Konwickiego
Tadeusz Dąbrowski, Cytat i kolaż. O Różewiczowskiej poetyce fragmentu
Andrzej Żurowski, Wówczas młodzi
Maria Sznigier, Współczesność i tradycja w wybranych powieściach Małgorzaty Musierowicz
Jadwiga Ruszała: Ryszard Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy, gatunki, konteksty). Wrocław 2000