Świat Tekstów. Rocznik Słupski Nr 18

ISSN 2083-4721

„Świat Tekstów. Rocznik Słupski” Nr 18/2020cały numer do pobrania

 Artykuły:

Romantyczne spory - przeszłość

[Rolf Lessenich], The debate of sceptics and platonists in European romanticism

Magdalena Kowalska, Pillars of the National Poetry: Gérard de Nerval’s Voice in the Romantic Debate on the Origins of French Literature

Helena Markowska-Fulara, Looking at Romanticism ex cathedra: A Case of Ludwik Osiński Lectures 

Marta Sukiennicka, The argument from authority in the dynamics of the French classic-Romantic quarrel (1821–1831) 

Monika Coghen, The Construction of the Romantic Byron: Scotch Reviewers and French Critics

Mirosława Modrzewska, The Wordsworthian and the Byronic Romantic Canon in the “Supposed Confessions” 

Marek Wilczyński, American Romanticism as a Literary-Historical Construction

Magdalena Bystrzak, Niejednoznaczny fundament. Wokół romantyzmu słowackiego 

Jora Vaso, The Outsider’s Glimpse: The Slow Return or the Very Beginning of Romanticism in Albania

Kleitia Vaso, Byronic “Rugged Nurse of Savage Men” in the 21st Century: The Perpetually Romantic Albania 

Andrzej Fabianowski, Romantyczne antynomie idei rewolucji

Romantyczne spory - później i teraz 

Aleksandra Sekuła, Bloody Lining of High-Minded Ideas. Un-Divine Comedy and its Contemporary Contexts 

Magdalena Siwiec, Jeszcze o sporach o romantyzm u progu nowoczesności (Norwid i Baudelaire)

Christian Zehnder, Lyricism as a Polemical Concept in Norwid, Brzozowski and Art and Nation

Karol Samsel, Polskoromantyczne widma Josepha Conrada. Prolegomena do badań nad polskim obliczem pisarza 

Magdalena Baraniak, Mickiewicz Witkacego

Dorota Mackenzie, Fryderyk Chopin’s Iconic Biography „tainted” by Gender, Queer and Cosmopolitan notions as a Point of Contention regarding the Modern Outlook on Romanticism 

Teatr

Kyriaki Petrakou, The conflict between Romanticism and Classicism in the Greek theatre of the 19th century

Georgopoulou Varvara, The reception of Romanticism in the Greek theatre of Mid-war years

Ewa Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz jako „przyrząd do grania”. Przypadek Jerzego Grotowskiego

Esej

Marta Piwińska, Cyganie, hipisi i dziennikarze (Romantyzm i kontrkultury)