Świat Tekstów. Rocznik Słupski nr 9

ISSN 2083-4721

 

I. HISTORIA, TEORIA, ANTROPOLOGIA LITERATURY
Michał Kuziak   Dyskurs polskiej krytyki romantycznej wobec Inności (Brodziński. Mickiewicz. Mochnacki). Rekonesans                      
Agnieszka Wnuk  Powieść poetycka wobec autobiografii
Renata Majewska  „Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego a romantyczna teoria podboju. Problem z lekturą historiozoficzną dzieła   
Grażyna Lasoń-Kochańska  Gender, queer i dorastanie – baśnie Hansa Christiana Andersena                        
Tomasz Sobieraj  Formacyjny charakter „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego                              
Dorota Wojda  Scenariusze fantazmatyczne Bolesława Leśmiana
Anna Łozowska  Iwaszkiewicz i barok
Anna Tenczyńska  Muzyka w przedwojennej twórczości poetyckiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego                           
Beata Przymuszała  Skaza żydowskości – problem tożsamości etnicznej w tekstach poetyckich z czasów Zagłady                     
Tomasz Tomasik  Heraklit Miłosza
Agnieszka Reszczyk  Natura – człowiek – kultura w twórczości Janusza Stanisława Pasierba                
Bernadetta Żynis  Anioł Historii – demon historii
Adam Pomieciński  Cyberpunk: pomiędzy technologią a kontrkulturą

II. TEATR I DRAMAT
Robert Boroch  Postać w dramacie
Anna Sobiecka  Ujarzmianie pejzażu, czyli o możliwościach teatru plenerowego
Andrzej Żurowski  Kreator teatralnej wspólnoty

III. MATERIAŁY I NOTATKI
Maciej Gloger  Sztuka – społeczeństwo – naród. Poglądy filozoficzno-estetyczne Władysława Mieczysława Kozłowskiego, czyli o długim trwaniu pozytywizmu