Oświadczenie dot. etyki

ISSN 2083-4721

Oświadczenie dotyczące etyki i jej złamania (przez redaktorów, Autorów, Recenzentów)

Ogólne zasady obowiązujące w redakcji „Świata Tekstów. Rocznika Słupskiego”

 • artykuły do każdego rocznika (oryginalne, samodzielne, nigdzie wcześniej niedrukowane) Autorzy składają do sekretarza Redakcji w załączniku mailowym do końca lutego każdego roku (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • Recenzenci do końca maja bieżącego roku odpowiadają na przedstawione im do oceny artykuły, a do końca czerwca Autorzy ustosunkowują się do recenzji i odsyłają swoje artykuły poprawione zgodnie z zaleconymi sugestiami i uwagami oraz wskazówkami redakcyjnymi (od złożenia artykułu do jego zrecenzowania mijają 3 miesiące a do ukazania – 11 miesięcy)
 • każdy numer wydajemy do końca danego roku
 • wysyłamy do Autorów egzemplarz autorski
 • po przyjęciu artykułów przez Recenzentów Wydawnictwo Naukowe AP może wystawić zaświadczenie o przyjęciu artykułu do druku
 • słuchamy czytelników i autorów i odpowiadamy na ich potrzeby
 • dbamy o wysoką jakość publikacji
 • pilnujemy jawności, rzetelności, odpowiedzialności
 • działamy na rzecz podnoszenia poziomu czasopisma
 • zawsze zamieszczamy niezbędne wyjaśnienia, poprawki, przeprosiny
 • przestrzegamy, by interesy biznesu nie wpływały na wyniki badań
 • informujemy o zewnętrznych źródłach finansowania publikowanych prac (zapora ghostwriting)

Zasady kontaktów z Autorami

 • do każdego numeru przyjmujemy artykuły składane do końca lutego danego roku (wersja elektroniczna, imię i nazwisko autora, afiliacja)
 • dokładne wskazówki i wymagania od Autorów są umieszczone w linku na stronie głównej czasopisma: http://swiattekstow.apsl.edu.pl/ w linku: http://swiattekstow.apsl.edu.pl/index.php/informacje-dla-autorow
 • dbamy o jakość artykułów, jasno sformułowane cele i standardy publikacji
 • redakcja prowadzi wstępną recenzję artykułów zgodnie z posiadanymi kompetencjami
 • złożone teksty podlegają dalszemu procesowi recenzji zgodnie z przyjętymi standardami double-blind review process, o czym informujemy dokładnie w osobnej zakładce (Zasady recenzowania publikacji w „Świecie Tekstów. Rocznik Słupski”)

Autorzy są oceniani przez Recenzentów o innej afiliacji niż afiliacja Autora

 • Autorzy dostają pisemną wersję recenzji eksperckich z uzasadnieniem oceny
 • jedna negatywna ocena oznacza odrzucenie artykułu, który można po poprawkach skierować do ponownego procesu recenzji do kolejnego numeru rocznika (wówczas ocenią inni recenzenci niż za pierwszym razem)
 • Autorzy ustosunkowują się do uwag Recenzentów w druku Ustosunkowanie się Autora do opinii szczegółowej Recenzenta
 • Autor podpisem potwierdza zapoznanie się z zasadami etyki i jej złamania na druku Oświadczenia Autora
 • niespełnienie wymogów dotyczących redakcji tekstu może skutkować jego nieprzyjęciem do druku mimo pozytywnych recenzji, ale po wprowadzonych poprawkach można skierować ten sam artykuł do druku w tym lub następnym roku – zostanie przyjęty bez powtórnej procedury recenzji
 • o wszelkich przejawach nierzetelności naukowej, naruszeniu i łamaniu zasad etyki obowiązujących w nauce będziemy powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Zasady kontaktów z Recenzentami:

 • lista Recenzentów z bieżącego numeru jest drukowana w każdym numerze rocznika (nazwiska nie łączą się z recenzowanymi artykułami)
 • oczekiwania od Recenzentów, zasady recenzji i formularz recenzencki znajdują się na głównej stronie czasopisma: http://swiattekstow.apsl.edu.pl/ w linku: http://swiattekstow.apsl.edu.pl/index.php/zasady-recenzowania
 • informacje o Recenzentach i recenzowanych Autorach są kodowane (Autorzy nie znają tożsamości i afiliacji Recenzentów, Recenzenci nie znają tożsamości i afiliacji Autorów) – zasada double-blind review process
 • Recenzenci zapisują uwagi ogólne i szczegółowe na zakodowanym i przesłanym wraz z artykułem formularzu, kończąc go deklaracją o przyjęciu (lub nie) artykułu
 • w sytuacjach kryzysowych i spornych Recenzenci mogą poznać odpowiedzi Autorów z zachowaniem ich anonimowości
 • Recenzent potwierdza podpisem zapoznanie się z zasadami etyki i jej złamania na druku recenzji