Rada Naukowa

ISSN 2083-4721

Prof. Małgorzata Książek-Czermińska, Uniwersytet Gdański, Polska

Prof. Andrzej Hejmej, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Prof. Arent van Nieukerken, Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia

Prof. Tomasz Sobieraj, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska

Prof. Mikołaj Sokołowski, Instytut Badań Literackich PAN, Polska

Prof. Feliks Sztejnbuk, Uniwersytet w Bratysławie, Słowacja

Prof. Zoia Valiukh, Uniwersytet w Kijowie, Ukraina