Słupskie Prace Filologiczne nr 1

ISSN 2083-4721

Od Redakcji
Krasicki – pisarz i duchowny
Irena Kadulska, Ignacy Krasicki do publiczności polskiego teatru
Barbara Filiks, Czas i przestrzeń w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach Ignacego Krasickiego
Daniel Kalinowski, Uwagi Ignacego Krasickiego na tle europejskiej tradycji pism moralistycznych
Maria Kostrzyńska-Walczak, Krasicki i La Fontaine
Urszula Kęsikowa, Słownictwo militarne w Myszeidzie Krasickiego
Marek Żejmo, Krasicki – duszpasterz i administrator
Krzysztof Zadarko, O kazaniach Krasickiego
Kazimierz Chruściński, Pozytywiści i Krasicki. Z badań nad recepcją pisarza

Reymont czytany raz jeszcze
Tadeusz Linkner, Zainteresowanie Młodej Polski epopeją a Chłopi Reymonta
Anna Obuchowicz, Kreacje bohaterów w Ziemi Zoli i w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta
Barbara Kosmowska, „Reymonta siódmy dzień stworzenny”, czyli odpoczynek przy baśni
Edward Jakiel, Stabilitas loci tęsknotą bohaterów w krótkich formach narracyjnych Władysława Stanisława Reymonta
Grażyna Różańska, Obraz miasta w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta
Barbara Filiks, U wrót tajemnicy – Wampir Władysława Stanisława Reymonta
Tadeusz Oracki, Reymont – teatr – film – radio. Rekonesans
Maria Kostrzyńska-Walczak, Reymont w tłumaczeniu Paula Cazin (na przykładzie nowel Legenda wigilijna i Skazaniec nr 437)
Kazimierz Chruściński, Reymont i Cazin – dzieje współpracy