Słupskie Prace Filologiczne nr 3

ISSN 2083-4721

O Kazimierzu Cysewskim

Literaturoznawstwo
Edward Kasperski, W stronę poetyki paradoksu i absurdu
Andrzej Żurowski, Romeusz i Julisia, König Lear i Makbeth, jak i ci wszyscy inni wędrowcy sceny, co to na theatrum w Warszawie oświeconych Szekspira w swoich grywali językach
Daniel Kalinowski, Artystyczne kształty myśli Kazimierza Brodzińskiego
Małgorzata Turczyn, Sonety krymskie Adama Mickiewicza – główne kierunki interpretacji
Michał Kuziak, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza: naiwny? sentymentalny? (glosa do komentarzy)
Sławomir Rzepczyński, Zdziwienia współczesnością. O grze kontrastów w Bransoletce Norwida
Adela Kuik-Kalinowska, Doczesność i wieczność w liryku Do zeszłej… (Na grobowym głazie)
Kazimierz Chruściński, Konstanty Gaszyński – współtwórca kultury w Prowansji. Przyczynek do biografii poety
Barbara Kosmowska, Sztuczna biżuteria. Wokół dydaktyzmu Ślubnej obrączki Hajoty
Anna Sobiecka, Bałucki redivivus?

Tadeusz Linkner, Inferno wojny i bolszewickiego zła w zbiorze opowiadań Eugeniusza Małaczewskiego Koń na wzgórzu
Tadeusz Sucharski, „Patriotyzm pejzażu” Józefa Mackiewicza w Buncie rojstów
Grażyna Lasoń-Kochańska, Córki Penelopy. Kobiety wobec baśni i mitu
Jan Ciechowicz, Cud w Kaliszu. Trzy sezony teatralne Izabelli Cywińskiej
Mirosław Przylipiak, U źródeł reality show

Nihilizm w kulturze
Andrzej Zawadzki, Pojęcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo
Dariusz Konrad Sikorski, Sofistyka, nihilizm, totalitaryzm – myśli na XXI wiek
Andrzej Skrendo, Dwaj nihiliści: Przyboś i Różewicz
Jerzy Madejski, Adam Zagajewski i nihilizm
Michał Januszkiewicz, Kosmos Witolda Gombrowicza a problem nihilizmu europejskiego

Językoznawstwo
Aleksander Kiklewicz, Problem językowej reprezentacji wiedzy w kognitywistycznej teorii metafory
Zenobia Jaroszak, Niemen – „kresowa” rzeka Mickiewicza (szkic interpretacyjny)
Ewa Urbańska-Mazuruk, Mickiewicz w twórczości Iwaszkiewicza
Urszula Kęsikowa, Rzeczowniki z sufiksem -isko w języku Słowackiego
Jarosław Szuta, O przezwisku na przykładzie antroponimii Osieka