Słupskie Prace Filologiczne nr 6

ISSN 2083-4721

Alfred Gall, Gawęda jako medium literackie polityki pamięci: Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego     
Dirk Uffelmann, „Ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył”. Literatura romantyczna w obliczu badań postkolonialnych 
Magdalena Siwiec, Spór o poezję Alfreda de Musset         
Magdalena Bąk, Światło lub ciepło. Krótka historia jednej metafory         
Tadeusz Sucharski, Rosja Czapskiego sprzed „nieludzkiej ziemi”         
Rafał Krysiak, Stanisław Lem jako autor. Szkic o podmiocie sylwicznym         
Marta Koszowy, Jadąc do Abony. Fotograficzne podróże Andrzeja Stasiuka         
Feliks Sztejnbuk, Cielesny mimetyzm narracji w twórczości Dmitrija Lipskierowa         
Andrzej Żurowski, Szekspirowskie role Modrzejewskiej/Modjeskiej         
Anna Sobiecka, Świat teatru w jednoaktówce przełomu XIX i XX wieku         
Janusz Bohdziewicz, „Ósma pieczęć”. Szkic do kazania o Siódmej Pieczęci Ingmara Bergmana – pięćdziesiąt lat po premierze         
Tomasz Tomasik, Czy Siódma pieczęć jest filmem o średniowieczu?         
Mirosław Przylipiak, Kino bezpośrednie a amerykańska awangarda filmowa lat sześćdziesiątych         
Urszula Kęsikowa, Etnonimy w poezji i dramacie Juliusza Słowackiego         

Dyskusje i recenzje
Edward Kasperski, Jaki Norwid? Jaki romantyzm? Krytycznie o norwidologii adorującej         
Grażyna Halkiewicz-Sojak, Jak czytać Norwida? – kilka uwag na marginesie dyskusji o książce Wiesława Rzońcy Norwid a romantyzm polski (Warszawa 2005)         
Anna Kozłowska, „Wołanie o jasność”. O książce Wiesława Rzońcy Norwid a romantyzm polski