Słupskie Prace Filologiczne nr 8

ISSN 2083-4721

Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim?

Zeszyt monograficzny pod redakcją Michała Kuziaka i Sławomira Rzepczyńskiego

Od redaktorów    

Edward Kasperski, Dyskursy reomantyzmologii. Studium (samo)krytyczne Włodzimierz Toruń, Od literatury do polityki. Polskie lekcje romantyzmu

Maciej Adamski, Antoniego Małeckiego Juliusz Słowacki w stosunku do współczesnej epoki studium z historii literaturoznawstwa

Artur Żywiołek, Wypatrywanie Miasta Bożego. Krasiński Zdziechowskiego

Teresa Winek, Romantyzm pod lupą filologa. O wczesnej inspiracji bdawczej Stanisława Pigonia

Agnieszka Czajkowska, Romantyzm jako powinność. Lubelska szkoła badań nad literaturą polską I połowy XIX wieku

Iwona Puchalska, Jak czytano polski romantyzm geneza Wielkiej Improwizacji

Cezary Zalewski, Skąpy Litwin. Poezja Adama Mickiewicza w Lalce Bolesława Prusa

 Dariusz Skórczewski, Kilka myśli o romantyzmie i Słowackim z postkolonializmem w tle

Alfred Gall, Konfrontacja z Imperium: Mickiewicz (Dziady, cz. III) i Puszkin (Jeździec miedziany) w perspektywie postkolonialnej

Dirk Uffelmann,Litwo! Wschodzie mój!  

Olga Taranek, Dziwadła ekscentryczności? Ironia Juliusza Słowackiego na tle krytycznych koncepcji humoryzmu

Paulina Abriszewska, Lęk przed wpływem wobec Wielkiej Improwizacji 

Danuta Zawadzka, Bałtyk Mickiewicza literatura i geografia 

Agnieszka Wnuk, Bajronizm jako jeden z języków polskiego romantyzmu. Polskie adaptacje i modyfikacje 

Marzena Kryszczuk, W sprawie wiedzy historycznej Słowackiego. Wyniki prac porównawczych (Mazepa, Jan Kazimierz, Złota Czaszka)

Magdalena Piotrowska, Nie dla nich romantyczny Parnas? (Słów kilka o mowach pogrzebowych) 

Rolf Fieguth, Trzy przedmowy. Reakcje Słowackiego i Norwida na Irydiona Krasińskiego

Magdalena Siwiec, Modernite romantique. Francuskie style lektury a romantyzm polski

Marek Stanisz, Kilka słów o współczesnych podręcznikach do romantyzmu. Refleksje na marginesie książki Romantik-Handbuch 

Jacek Lyszczyna, Co i jak czytać romantyków w XXI wieku?

Jak pracować nad romantyzmem. Prywatne marzenia edukacyjne i badawcze z roku 2010

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?, czyli o konieczności związku teraźniejszości z przeszłością w badaniach nad liryką 

Mikołaj Sokołowski, Poststrukturalizm w polskich badaniach nad romantyzmem/POststrukturalizm polskich badań nad romantyzmem