Świat Tekstów. Rocznik Słupski nr 14

ISSN 2083-4721

 

Strona tytułowa  Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego

LITERATURA
Mariya Bracka
 Literatura ukraińska doby romantyzmu w kontekście studiów postkolonialnych
Peter Káša  Romantyzm słowacki z perspektywy postkolonialnej (konteksty historyczne i kulturowe)
Kamila Żukowska  Amor młodopolski. O wyjątkowości Trędowatej Heleny Mniszek

Dariusz Piechota  Śladami ponowoczesnego filistra

Paulina Podolska  Kornel Ujejski jako tłumacz utworów muzycznych. Wokół Wniebowzięcia z cyklu Tłumaczeń Szopena
Justyna Borkowska  Jak „Anioł i syn” – o ideach społeczno-artystycznych w pismach Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów

ROSJA
Katarzyna Pańczyk
  Homo sovieticus sex – na podstawie Budujemy kanał
Anna Stryjakowska  Transgresyjny wymiar miłości cielesnej w powieści Голубое сало Władimira Sorokina
Ewelina Iwańska  Pisarz-nomada – geopoetycki nurt w twórczości Mariusza Wilka

DZIECI
Kinga Mielczarek  „Biedne dziecko, przywykło od najpierwszych lat słyszeć, że jest brzydką i kaleką”. Bohaterowie dziecięcy w utworach Marii Sadowskiej
Katarzyna Wądolny-Tatar  „Klepsydra piaskownicy”, Pułapka piaskownicy. Od literatury dla dzieci do poezji i dramatu dla dorosłych
Jakub Kozaczewski  Ofiarowanie Izaaka oczami dziecka? O wierszu Wisławy Szymborskiej Noc
Katarzyna Slany  Subwersje dzieciństwa i infantylizacje dorosłości w literackim i filmowym horrorze osobowości
Maria Ostasz  Narracja wyliczeniowo-repetycyjnego modelu wierszy jako scenariuszy ćwiczeń językowych

OBRAZY
Dorota Dec  Norwid i Poussin

TEATR
Marta Cebera  Być jak pani Stevenson. Barbara Stanwyck i Aleksandra Śląska w adaptacjach sztuki Lucille Fletcher Sorry, Wrong Number

ESEJ
Andrzej Katzenmark  Szkice o cichym sterniku pod żaglami siebie samego