Świat Tekstów. Rocznik Słupski Nr 15

ISSN 2083-4721

 

„Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2017 - Do pobrania – cały numer 15
Artykuły:

Wiek XIX
Dominika Dymek
- Ja” w krytyce. O świadomości krytycznoliterackiej Michała Grabowskiego w korespondencji Do Józefa Bohdana Zaleskiego
Maria Makaruk - Dziwne losy sceniczne Samuela Zborowskiego
Wanda Świątkowska - Samuel Zborowski jako partytura. O performatywności dramatu na przykładzie dzieła Juliusza Słowackiego
Iwona Płóciennik - Norwida myślenie o języku polskim (przegląd zagadnień)
Sławomir Rzepczyński - Norwid Józefa Czapskiego
Natalia Poleszak - Miałem sen dziwny… Oniryczna wyobraźnia eschatologicznoapokaliptyczna w wybranych lirykach Kazimierza Tetmajera

Współczesność
Magdalena Filipczuk, Michał Filipczuk
- „Podróżnik wędrujący do źródeł”. Wybrane wątki w twórczości Zbigniewa Herberta w kontekście myśli presokratyków
Katarzyna Meller - Wino jako element krajobrazu kulturowego regionu (na przykładzie powieści Grünberg Krzysztofa Fedorowicza)
Ewa Goczał - Biała bibuła między Błękitami. Biblijność jako warstwa wyobraźni poetyckiej Piotra Matywieckiego
Artur Nowaczewski - Testament Nowej Fali, czyli o dyskusji na temat Czarodziejskiej góry raz jeszcze

Teatr
Anna Maria Krasucka
- Kartki z historii „Tęczy”. 70 lat Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku i Międzynarodowy Konwent Lalkarzy „Wokół źródeł”

Sprawozdanie
Krystyna Krawiec-Złotkowska
- Słupskie Czwartki Literackie