Świat Tekstów. Rocznik Słupski nr 17

ISSN 2083-4721

„Świat Tekstów. Rocznik Słupski” Nr 17/2019cały numer do pobrania

 Artykuły:

 Czas – przestrzeń – miasto – mit – społeczeństwo

Agnieszka Trześniewska-Nowak, Zbrodnia zaczyna się w Bostonie. Obraz miasta medycznego ukazany w amerykańskich thrillerach medycznych od lat 60. XX wieku po współczesność

Jora Vaso, The Current State of Language in Contemporary Art and Cinema: From William Wordsworth and Hugo von Hofmannsthal to Jean Luc-Goddard and Milosz Odobrovic

Barbara Zwolińska, Sándora Máraia widzenie miast (rekonesans)

Idalia Cierniak-Nielub, Autobiograficzna mityzacja czasu i przestrzeni w Dolinie Issy Czesława Miłosza

Karolina Najgeburska, Pomiędzy bezdomnością a próbą zadomowienia na Nowym Kontynencie: Adama Zagajewskiego spotkania z wielkomiejską metropolią

Kleitia Vaso, Too Much Love for the World: Apocalypse in the Works of T.S. Eliot and Lars Von Trier’s

Dariusz Piechota, Wirtualne życie ponowoczesnego społeczeństwa

 Kobiecość – męskość

Mirella Kryś, „Ażeby dowieść, że mogą chodzić, same chodzą” – kwestia kobieca w Kronice paryskiej Zofii Węgierskiej

Matylda Zatorska, Powstałe. Uczestniczki powstania styczniowego w najnowszej popularnej polskiej powieści historycznej (na wybranych przykładach)

Serafina Maria Huras, Edyty Stein i Hildegardy z Bingen próby transgresji kobiecej i teologicznej

Barbara Wąsik, Słoneczniki. Drogi do samorealizacji i niezależności bohaterek drugorzędnych powieści kobiecych przełomu XIX i XX wieku

Wioletta Głowa, Nomadyzm kobiecy jako wariant drogi do/ku wolności w powieści Joanny Bator Piaskowa Góra, Chmurdalia

Ireneusz Szczukowski, „Katolik to nie wypacykowany goguś”. O męskim chrześcijaństwie „czasu krucjat”

Sandra Magdalena Kocha, Kobiece drogi do niezależności w baśniowej twórczości Hansa Christiana Andersena

Bartłomiej Borek, Powinowactwo gwiazd i kwiatów w lirycznej twórczości Bronisławy Ostrowskiej

Kamil Barski, Czego nie mówi Sara Braga? Próba psychoanalitycznej interpretacji noweli Stefana Grabińskiego pt. W domu Sary

Anna Łozowska-Patynowska, Granice (nie) do przekroczenia. Rozważania nad „srebrno-czarnymi” lirykami Jana Lechonia

 Romantyzmy

Maria Wójcik, Dualizm kompozycyjny świata przedstawionego utworów Cypriana Norwida na przykładzie Stolicy

Kamila Supeł, „Wstydno w Ukrainie, kiedy piosnka nie tak płynie”. Między wariantami Zaweruchy Tomasza Olizarowskiego

Karol Samsel, Echa romantyzmu polskiego w Jądrze ciemności

 Dzieci

Aldona Kiełpińska, Czarna pedagogika w Złotej różdżce Heinricha Hoffmanna